Kerkpoortstraat

De KPS is een kleinschalige woonvorm. Voor de bewoners vormt de woning de plek van waaruit ze deel uitmaken van de maatschappij.
De bewoners worden gestimuleerd om zich vaardigheden eigen te maken die hen helpen meer eigen regie in het leven te ervaren. De begeleiding en het wonen is er over het algemeen op gericht om toe te werken naar zoveel mogelijk zelfstandig wonen.

Dit kan geheel zelfstandig of met ambulante begeleiding.
Daarbij geeft de methodiek van het competentiegericht werken aanknopingspunten. Zowel beheersen als loslaten zijn risico’s. Geprobeerd wordt om de bewoners uit te nodigen tot ‘meedoen’ en het nemen van eigen verantwoordelijkheid. Begeleiding is aanwezig in de ochtend en in de avond.
De zorgvragen en de levensfase van de bewoners lopen sterk uiteen waardoor de leerdoelen sterk individueel zijn gekleurd.
De christelijke identiteit staat centraal, waarbij er ook ruimte is voor andere overtuigingen.

video

Contact:

Kerkpoortstraat: 0517-850677
begwonenkps@gmail.com