Klaverbladstraat 3/5

Op de Klaverbladstraat wonen 8 bewoners in de leeftijd tussen de 20 en 65 jaar. Er is ruimte voor gezamenlijke– en individuele activiteiten, aansluitend op de behoefte van de bewoner.
De woning is verdeeld in 2 gezellige huiskamers: Klaverblad nummer 3 en nummer 5.
De samenstelling van de groepen is gericht op de onderlinge interactie.

De bewoners krijgen 24 uur per dag ondersteuning van de begeleiding. De woning is gelegen nabij het centrum van Harlingen waardoor er mogelijkheid is om een wandeling te maken door het centrum of naar de haven. Verder hebben we de beschikking over een duofiets en een bus wat ons de gelegenheid geeft om individueel of met meer personen uitstapjes te maken.

Klaverblad 3/5 is een woonvorm waarbij het gezamenlijk wonen centraal staat, waar de individuele mogelijkheden van de bewoner maximaal worden benut en de behoeften van de bewoner optimaal worden ondersteund.

video

Contact:

Klaverbladstraat 3: 0517-434184
Klaverbladstraat 5: 0517-434239
klaverblad3-5@begeleidwonennwfriesland.nl