Weverstraat

De Weverstraat is een kleinschalige woonvoorziening in de samenleving. Voor de bewoners vormt de woning hun veilige plek van waaruit ze ook deel uitmaken van de ‘grote’ samenleving.
Emotionele veiligheid wordt geboden door aan te sluiten op het sociaal-emotionele niveau van de bewoners. Dit doen we door het bieden van een kleine, duidelijke, gestructureerde woonomgeving met weinig prikkels. De begeleiding speelt hierin een grote rol.

Daarnaast wordt door de begeleiding ingezet op behouden en eventueel enigszins vergroten van de zelfredzaamheid door hen ‘te prikkelen’ en uitdaging te bieden.

Kunnen en aankunnen moeten met elkaar in balans zijn. Ten gevolge van het op leeftijd komen van een deel van de bewoners wordt er ook ingezet op het behouden van vaardigheden zodat ze zo lang als mogelijk bij ons kunnen blijven wonen.

video

Contact:

Weverstraat: 0517-851055
weverstraat5-7@begeleidwonennwfriesland.nl