Stichting Begeleid Wonen Noordwest Friesland is een kleinschalig wooninitiatief voor mensen met een verstandelijke beperking in Harlingen.

De stichting is ontstaan als een ouderinitiatief in 2001. Van oorsprong zijn ouders, familieleden en/of verwanten van onze bewoners vertegenwoordigd in de stichting. De stichting huurt de woningen en is verantwoordelijk voor de exploitatie en hebben de zorg (PGB) in eigen beheer. De woningen staan midden in de stad en bieden de mogelijkheid om deel te nemen aan de maatschappij met gepaste ondersteuning op maat. De teams worden aangestuurd door een manager met ondersteuning van een assistent manager. Beide zijn nauw betrokken bij de bewoners en medewerkers. Door dagelijks contact zijn de lijnen kort. De begeleiding is in dienst van de stichting en bestaat uit een aantal geschoolde, ervaren en enthousiaste medewerkers. De medewerkers zijn onder te verdelen in persoonlijk begeleiders, begeleiders, assistent begeleiders, stagiaires en een interieurverzorgster. De teams worden ondersteund door een gedragskundige en voor zowel medewerkers als vrijwilligers is er een vertrouwenspersoon. Naast onze vaste teams worden wij versterkt door een team van vrijwilligers en zijn wij een erkend leerbedrijf voor stagiaires. Wij volgen de HKZ kwaliteitsnorm van de gezondheidszorg met de daarbij behorende protocollen en reglementen.

video

Missie:

Stichting Begeleid Wonen NW Friesland wil een woonvorm creëren voor mensen met een verstandelijke beperking waarin begrippen centraal staan als: huiselijkheid, eigen regie, sociale verrijking, ontwikkeling en uitdaging.

Visie:

Iedereen is verschillend maar we hebben allemaal dezelfde behoeftes. Sommige mensen hebben daarbij ondersteuning nodig en bij die zorgvraag sluiten wij aan.
Uitgangspunt is het waarborgen van veiligheid, zorg en begeleiding op maat.

Doelstelling:

Het verwezenlijken van een kleinschalige woonvorm met een huiselijk karakter;
-voor de individuele bewoners
-voor de bewoners als groep
-wat betreft zorg: aansturing en begeleiding
-wat betreft vorm: ligging en ruimte