Hartelijk welkom op onze website. U vindt hier onder andere informatie over ons wooninitiatief, de contactgegevens en hoe onze splinternieuwe locatie eruitziet. Wilt u meer weten over ons of mist u iets op onze website, laat het ons weten. U kunt heel eenvoudig een bericht naar ons sturen via de contactpagina.

Stichting Begeleid Wonen Noordwest Friesland is een kleinschalig wooninitiatief in Harlingen. Dit wooninitiatief is bedoeld voor mensen met een verstandelijke beperking en mensen die zorg en begeleiding nodig hebben in hun dagelijks leven.

De stichting heeft een christelijke identiteit en staat open voor andere levensbeschouwingen en levensvisies. De stichting is ontstaan als een ouderinitiatief in 2001. Van oorsprong zijn ouders, familieleden en/of verwanten van onze bewoners vertegenwoordigd in het bestuur van de stichting.

De bewoners huren de appartementen van de Bouwvereniging Harlingen. De stichting ontvangt de maandelijkse exploitatiekosten en heeft de zorg, in de vorm van PGB, in eigen beheer.

Vanaf eind juli 2022 hebben de bewoners hun nieuwe, eigen appartement betrokken. Deze appartementen zijn verdeeld over twee locaties onder de naam Klavervier. Het appartementencomplex is gesitueerd vlakbij de stad, achter het station en biedt daardoor de mogelijkheid deel te nemen aan de maatschappij met gepaste ondersteuning op maat.

De teams worden aangestuurd door een manager en een assistent-manager. Beide zijn nauw betrokken bij de bewoners en medewerkers, door dagelijks contact zijn de lijnen kort. Het team is in dienst van de stichting en bestaat uit geschoolde, ervaren en enthousiaste medewerkers. De begeleiders zijn onder te verdelen in persoonlijk begeleiders, begeleiders, assistent-begeleiders, stagiaires en een interieurverzorgster. Naast onze vaste medewerkers worden wij versterkt door een team van fantastische vrijwilligers. Verder zijn wij een erkend leerbedrijf voor stagiaires.
De teams worden ondersteund door een gedragskundige. Voor zowel medewerkers als vrijwilligers is er een vertrouwenspersoon aangesteld. Wij hanteren de HKZ-norm van de gezondheidszorg met de daarbij behorende protocollen en reglementen.

Missie: Stichting Begeleid Wonen NW Friesland wil een woonvorm creëren voor mensen met een verstandelijke beperking en mensen die zorg en begeleiding nodig hebben in hun dagelijks leven. Centraal staan de volgende begrippen: huiselijkheid, eigen regie, sociale verrijking, ontwikkeling en uitdaging.

Visie: Iedereen is verschillend maar we hebben allemaal dezelfde behoeftes. Sommige mensen hebben daarbij ondersteuning nodig en bij die zorgvraag sluiten wij aan. Uitgangspunt is het waarborgen van veiligheid, zorg en begeleiding op maat.

Doelstelling: Het verwezenlijken van een kleinschalige woonvorm met een huislijk karakter:
– voor de individuele bewoners;
– voor de bewoners als groep;
– wat betreft zorg: aansturing en begeleiding;
– wat betreft vorm: ligging en ruimte.