Nieuws

Nieuwjaarsinstuif 10 januari 2024

Op 10 januari hadden wij een nieuwjaarsinstuif voor voor alle bewoners, vrijwilligers, ouders, verwanten en medewerkers. Na de inloop met koffie, thee of warme chocolademelk en iets lekkers werd iedereen welkom geheten. Ook werden de aanwezigen onder het genot van een hapje en drankje getrakteerd op een optreden van de Harlinger Huusvrouwen.

We kijken terug op een geslaagde nieuwjaarsinstuif!

Het atrium van Klavervier 1 & 2 werd gezellig versierd voor de nieuwjaarsinstuif

 

 


Op zaterdag 13 mei 2023 tussen 10.00 en 12.00 uur hadden wij een open dag

 

Het was een heel geslaagde dag met veel belangstelling. Er was mooie muziek in het atrium van het fuchsia gebouw en in het atrium van het gele gebouw waren standjes van verschillende dagbestedingen waar bewoners werken. De Plus heeft deze dag gesponsord met heerlijke koeken.

 


NLdoet maart 2023

In verband met de sneeuwval konden wij op 10 maart tijdens NLdoet helaas niet in de tuin werken. Daarom hebben wij dit uitgesteld naar 24 maart. Op deze zonnige dag hebben we de handen uit de mouwen gestoken en een schutting geplaatst rondom onze gebouwen.

Wethouder Hendrik Sijtsma heeft ons geholpen, samen met de medewerkers van dagbesteding Te Plak uit Pingjum en vrijwilligers van onze stichting.

Dank aan iedereen die geholpen heeft!

 

 

 


 

Nieuwsbrief

 

We zijn blij dat we vanaf de zomer van 2020 weer een nieuwsbrief kunnen uitbrengen. Ieder half jaar, in de zomer én in de winter kunt u hier een nieuwe nieuwsbrief vinden.

Hieronder kunt u klikken op de link van de nieuwsbrief die u wilt lezen.

 

 

Stichting Begeleid Wonen NW Friesland bestaat 20 jaar

 

Op dinsdag 12 januari 2021 mochten we het 20-jarig jubileum van de stichting vieren!

Het bestuur heeft iedereen blij verrast met mooi en lekker gebak bij thuiskomst. Het was een heerlijke slagroomtaart met op ieder stukje het logo van de stichting gedrukt op een wit chocolaatje.
Ook stonden er verjaardagskaarsjes op de tafels en hadden ze slingers opgehangen. Heel erg feestelijk en attent! ’s Avonds hebben we pizza’s besteld en hebben we herinneringen opgehaald. We waren de hele dag in de stemming!

 

Op 22-01-2021 heeft de Harlinger Courant een mooi stuk geschreven en geplaatst over ons jubileum:

 

Het artikel:

Afgelopen maandag was het 20 jaar geleden dat de Stichting Begeleid Wonen Noord West Friesland werd opgericht door zes families, waarvan een zoon/dochter of verwant al lange tijd (soms wel 10 jaar) op een uitzichtloze wachtlijst stond voor een passende woonplek met begeleiding.
 

De woonunits aan de Klaverbladstraat.

De invoering van het Persoonsgebonden Budget (PGB) maakte dit mogelijk. De stichting zocht voor de realisering van haar plannen contact met de gemeente Harlingen en de Bouwvereniging Harlingen. Beide instanties ondersteunden het initiatief om aan de Klaverbladstraat een drietal woonhuizen om te bouwen tot twee woonunits voor 2 x 6 bewoners en stelden forse subsidies beschikbaar. Ook de provincie Fryslân gaf een subsidie voor de personele aanloopkosten.

Hiermee werd het mogelijk de verbouw van de panden te starten in december 2000, waarbij de ouders en verwanten van de toekomstige bewoners nog zelfstandig een groot deel van de verbouwing moesten uitvoeren.

Voor verdere ondersteuning startte de stichting in eerste instantie onder de paraplu van de landelijk werkende stichting ’s Heerenloo. Van ’s Heerenloo is afscheid genomen in 2014 om meer eigen regie te voeren en het concept van een ‘ouderinitiatief’ beter tot haar recht te laten komen.

Uiteindelijk zijn de eerste bewoners in september 2001 in hun nieuwe woning getrokken en heeft de toenmalige burgemeester Chris Arlman de feestelijke opening verricht in december 2001. De stichting heeft haar activiteiten daarna langzamerhand uitgebreid met nog 3 woonunits in de Klaverbladstraat en de Weverstraat. Ook is het ambulant begeleiden van zelfstandig wonende mensen met een verstandelijke beperking onderdeel geworden van de werkzaamheden van de stichting.

In 2020 is de Stichting Begeleid Wonen gefuseerd met de Stichting Kerkpoortstraat die vanuit een ouderinitiatief woonbegeleiding gaf aan jongeren met een verstandelijke beperking. Al met al geeft de Stichting nu zorg aan 22 bewoners en een klein aantal zelfstandig wonende cliënten, met behulp van een zeer gemotiveerd team medewerkers dat zoals blijkt uit het zeer geringe verloop, veel plezier beleeft aan hun werk en het contact met de bewoners.

Na 20 jaar is er behoefte aan een andere, meer eigentijdse manier van wonen voor mensen met een verstandelijke beperking en meer zorg op maat voor deze groep. Daartoe een nieuw initiatief tot stand gekomen voor nieuwbouw achter het station. Wederom in zeer goede samenwerking met de Bouwvereniging.

Dit heeft geresulteerd in een ontwerp voor het bouwen van twee appartementencomplexen met totaal 26 woonunits. Indien de gemeenteraad met het ontwerp akkoord gaat, kan in mei de bouw starten en kunnen de bewoners in het derde kwartaal van 2022 verhuizen.

22 jaar na de oprichting van de Stichting is de verzorging en begeleiding van mensen met een verstandelijk beperking naar de huidige maatstaven dan weer voor vele jaren gerealiseerd en gegarandeerd.

 

Bron: Harlinger Courant, 22-01-2021

 

Verhuizing naar onze locatie

 

Hier kunt u terugkijken op de ontwikkelingen van onze nieuwbouw achter het station van Harlingen. De bouw van de 26 appartementen is in het begin van 2021 begonnen.

 


Mei 2022

 

Afgelopen maand heeft iedereen de kans gehad om een kijkje te nemen in het nieuwe gebouw en de appartementen. De verhuisdata zijn bekend en de voorbereidingen zijn in volle gang.

Hieronder een overzicht van het atrium in gebouw geel en daaronder een filmpje van een appartement.

 


April 2022

 

Afgelopen maand zijn de steigers rondom het gebouw weg gehaald. We kunnen nu beter zien hoe het eruit komt te zien. Ook van binnen is er al veel af en op donderdag 14 april was het zover, er was een kijkdag! Bewoners, verwanten, collega’s en andere belangstellenden mochten in één van de gebouwen komen kijken. Er was veel belangstelling en bewoners hebben foto’s kunnen maken van hun appartement:

 

 


Februari 2022

De Bouwvereniging heeft op hun pagina weer een update geplaatst van de vorderingen. Het gaat nu snel!

Klik hierop om naar het bericht te gaan.

Als je geen Facebook hebt kan je het hieronder lezen:

Vandaag in het zonnetje: onze nieuwbouw appartementen bij de Stationslocatie in Harlingen. Het metselwerk is bijna klaar. Binnen is de tegelzetter bezig met de keukens en badkamers. Het schiet al mooi op met de werkzaamheden. De appartementen worden straks verhuurd aan de Stichting Begeleid Wonen NW Friesland.
Veilig, prettig en gezond wonen.
Lont

De bouwcommissie is in de bouwplaats geweest en kon een inkijkje maken!

 

De Bouwvereniging heeft een mooi stukje over de bouw op Facebook gezet:

Klik hier om het op Facebook te bekijken

Nieuwbouw Stationslocatie vordert

De contouren van het nieuwe appartementengebouw bij de Stationslocatie in Harlingen zijn goed zichtbaar. Buiten wordt gemetseld door Oegema metselwerken en binnen worden de douche en keuken betegeld. Binnenkort is er een kijkmoment voor de bewoners om het pand te bewonderen. Bewoners en begeleiding hebben er veel zin in om hier straks te gaan wonen en werken.

In opdracht van de Bouwvereniging realiseert bouwbedrijf Lont hier 26 appartementen met vier gemeenschappelijke woonkamers voor bewoners van de Stichting Begeleid Wonen NW Friesland. Veilig, prettig en gezond wonen.

Lont

Oegema Metselwerken

 


Januari 2022

Er wordt druk gemetseld!

 


December 2021

 

Op deze foto is goed te zien hoe het er nu voor staat met de nieuwbouw

Deze mooie foto is gemaakt door Joachim de Ruiter

 


14 oktober 2021

 

Afgelopen woensdag is er weer een belangrijke mijlpaal behaald: de eerste steenlegging is officieel en feestelijk gevierd.

De beelden hieronder spreken voor zich

Klik hier voor het eerste filmpje

Klik hier voor nog een filmpje

Klik hier voor een uitgebreid filmpje van Harlingen boeit

 


11 september 2021

 

Afgelopen week mochten leden van het bouwgroepje een kijkje nemen op de locatie. Ze konden zo een paar mooie filmpjes maken!

Vrijdag heeft een van onze bewoners een paar mooie foto’s gemaakt:


29 augustus 2021

Het is even snel gegaan, voor het weekend stonden er al muren!

24 augustus 2021

In de afgelopen weken is er weer goed gewerkt op de locatie. Er zijn weer mooie foto’s van gemaakt.

 


18 juni 2021

Hieronder een artikel van Harlingen Boeit met het laatste nieuws. Op donderdag 25 juni is er een informatie bijeenkomst (voor genodigden). In onze nieuwsbrief kunt u hierover een uitgebreid verslag lezen.

NIEUWBOUW STATIONSLOCATIE BEGELEID WONEN

HARLINGEN – Petra van der Wier, directeur bestuurder van De Bouwvereniging en Siemon Mier en Jan Pietersma van Stichting Begeleid Wonen NW Friesland hebben deze week de samenwerkingsovereenkomst voor de ontwikkeling van de Stationslocatie ondertekend.

Daarmee zijn de laatste afspraken rond de nieuwbouw en exploitatie van 26 appartementen vastgelegd.

 

Stichting Begeleid Wonen

De Stichting Begeleid Wonen is een kleinschalig wooninitiatief voor mensen met een verstandelijke beperking in Harlingen. De bewoners van de Stichting wonen nu verspreid in woningen in de binnenstad. Op de nieuwe locatie bij het station komen zelfstandige eigentijdse appartementen. De verhuur van de appartementen verloopt via de Stichting Begeleid Wonen NW Friesland.

 

Nieuwbouw

In het nieuwe appartementsgebouw worden vier gemeenschappelijk woonkamers gerealiseerd. Het gebouw heeft 2 woonlagen en wordt voorzien van een lift. De lift is voor de ouder wordende bewoners een uitkomst. Deze voorziening was in de huidige woonsituatie niet mogelijk. Het bestemmingsplan ligt ter inzage bij de gemeente Harlingen. De Bouwvereniging hoopt dat zij in de eerste helft van 2021 kan starten met de bouw. De bouwtijd zal ongeveer een jaar duren.

 


2 juni 2021

Woensdag 2 juni was een belangrijke en dus feestelijke dag: De eerste heipaal kon worden geslagen!
Om deze dag met ons te vieren werden we op gebak getrakteerd door bouwbedrijf Lont. s’ Ochtends werden er 5 mooie taarten gebracht door de bakker, voor iedere woning één.

Dit is hartelijk in ontvangst genomen door de bewoners.

 

Gelukkig is er een filmpje gemaakt van het slaan van de eerste paal.

 

En natuurlijk nog een aantal foto’s:

Hieronder plaatsen we een aantal foto’s van het grondwerk, de voorbereiding voor het heien.

 


8 mei 2021

Hieronder kunt u de brochure van bouwbedrijf Lont lezen, hierin staat de laatste informatie.