Stichting Begeleid Wonen NW Friesland bestaat 20 jaar

Op dinsdag 12 januari 2021 mochten we het 20 jarig jubileum van de stichting vieren!
Het bestuur heeft iedereen blij verrast met mooi en lekker gebak bij thuiskomst. Het was een heerlijke slagroomtaart met op ieder stukje het logo van de stichting gedrukt op een wit chocolaatje.
Ook stonden er verjaardagskaarsjes op de tafels en hadden ze slingers opgehangen. Heel erg feestelijk en attent! ‘s Avonds hebben we pizza’s besteld en hebben we herinneringen opgehaald. We waren de hele dag in de stemming!

Op 22-01-2021 heeft de Harlinger Courant een mooi stuk geschreven en geplaatst over ons jubileum.

 

Hieronder de tekst uit het artikel:

Afgelopen maandag was het 20 jaar geleden dat de Stichting Begeleid Wonen Noord West Friesland werd opgericht door zes families, waarvan een zoon/dochter of verwant al lange tijd (soms wel 10 jaar) op een uitzichtloze wachtlijst stond voor een passende woonplek met begeleiding.

De woonunits aan de Klaverbladstraat.

De invoering van het Persoonsgebonden Budget (PGB) maakte dit mogelijk. De stichting zocht voor de realisering van haar plannen contact met de gemeente Harlingen en de Bouwvereniging Harlingen. Beide instanties ondersteunden het initiatief om aan de Klaverbladstraat een drietal woonhuizen om te bouwen tot twee woonunits voor 2 x 6 bewoners en stelden forse subsidies beschikbaar. Ook de provincie Fryslân gaf een subsidie voor de personele aanloopkosten.

Hiermee werd het mogelijk de verbouw van de panden te starten in december 2000, waarbij de ouders en verwanten van de toekomstige bewoners nog zelfstandig een groot deel van de verbouwing moesten uitvoeren.

Voor verdere ondersteuning startte de stichting in eerste instantie onder de paraplu van de landelijk werkende stichting ’s Heerenloo. Van ’s Heerenloo is afscheid genomen in 2014 om meer eigen regie te voeren en het concept van een ‘ouderinitiatief’ beter tot haar recht te laten komen.

Uiteindelijk zijn de eerste bewoners in september 2001 in hun nieuwe woning getrokken en heeft de toenmalige burgemeester Chris Arlman de feestelijke opening verricht in december 2001. De stichting heeft haar activiteiten daarna langzamerhand uitgebreid met nog 3 woonunits in de Klaverbladstraat en de Weverstraat. Ook is het ambulant begeleiden van zelfstandig wonende mensen met een verstandelijke beperking onderdeel geworden van de werkzaamheden van de stichting.

In 2020 is de Stichting Begeleid Wonen gefuseerd met de Stichting Kerkpoortstraat die vanuit een ouderinitiatief woonbegeleiding gaf aan jongeren met een verstandelijke beperking. Al met al geeft de Stichting nu zorg aan 22 bewoners en een klein aantal zelfstandig wonende cliënten, met behulp van een zeer gemotiveerd team medewerkers dat zoals blijkt uit het zeer geringe verloop, veel plezier beleeft aan hun werk en het contact met de bewoners.

Na 20 jaar is er behoefte aan een andere, meer eigentijdse manier van wonen voor mensen met een verstandelijke beperking en meer zorg op maat voor deze groep. Daartoe een nieuw initiatief tot stand gekomen voor nieuwbouw achter het station. Wederom in zeer goede samenwerking met de Bouwvereniging.

Dit heeft geresulteerd in een ontwerp voor het bouwen van twee appartementencomplexen met totaal 26 woonunits. Indien de gemeenteraad met het ontwerp akkoord gaat, kan in mei de bouw starten en kunnen de bewoners in het derde kwartaal van 2022 verhuizen.

22 jaar na de oprichting van de Stichting is de verzorging en begeleiding van mensen met een verstandelijk beperking naar de huidige maatstaven dan weer voor vele jaren gerealiseerd en gegarandeerd.

(Bron:
https://www.harlingercourant.nl/harlingercourant/nieuws/stichting-begeleid-wonen-nw-friesland-bestaat-20-jaar)

 

Hier houden we jullie op de hoogte van de laatste ontwikkelingen van onze nieuwbouw achter het station van Harlingen. De bouw van de 26 appartementen is in het begin van 2021 begonnen.

Woensdag 2 juni was een belangrijke en dus feestelijke dag: De eerste Heipaal kon worden geslagen!
Om deze dag met ons te vieren werden we op gebak getrakteerd door bouwbedrijf Lont. s’Ochtends werden er 5 mooie taarten gebracht door de bakker, voor iedere woning één.

Dit is hartelijk in ontvangst genomen door de bewoners.

 

Gelukkig is er een filmpje gemaakt van het slaan van de eerste paal.

 

En natuurlijk nog een aantal foto’s:

Hieronder plaatsen we een aantal foto’s van het grondwerk, de voorbereiding voor het heien.

8-5-2021:
Hieronder kunt u de brochure van bouwbedrijf Lont lezen, hierin staat de laatste informatie.

 

Juni 2021:

Hieronder een artikel van Harlingen Boeit met het laatste nieuws. Op donderdag 25 juni is er een informatie bijeenkomst (voor genodigden). In onze nieuwsbrief kunt u hierover een uitgebreid verslag lezen.

NIEUWBOUW STATIONSLOCATIE BEGELEID WONEN

18-06-2020

HARLINGEN – Petra van der Wier, directeur bestuurder van De Bouwvereniging en Siemon Mier en Jan Pietersma van Stichting Begeleid Wonen NW Friesland hebben deze week de samenwerkingsovereenkomst voor de ontwikkeling van de Stationslocatie ondertekend.

Nieuwbouw Stationslocatie begeleid wonenArt impressie nieuwbouw Stationslocatie Harlingen

Daarmee zijn de laatste afspraken rond de nieuwbouw en exploitatie van 26 appartementen vastgelegd.

 

Stichting Begeleid Wonen

De Stichting Begeleid Wonen is een kleinschalig wooninitiatief voor mensen met een verstandelijke beperking in Harlingen. De bewoners van de Stichting wonen nu verspreid in woningen in de binnenstad. Op de nieuwe locatie bij het station komen zelfstandige eigentijdse appartementen. De verhuur van de appartementen verloopt via de Stichting Begeleid Wonen NW Friesland.

 

Nieuwbouw

In het nieuwe appartementsgebouw worden vier gemeenschappelijk woonkamers gerealiseerd. Het gebouw heeft 2 woonlagen en wordt voorzien van een lift. De lift is voor de ouder wordende bewoners een uitkomst. Deze voorziening was in de huidige woonsituatie niet mogelijk. Het bestemmingsplan ligt ter inzage bij de gemeente Harlingen. De Bouwvereniging hoopt dat zij in de eerste helft van 2021 kan starten met de bouw. De bouwtijd zal ongeveer een jaar duren.

 

Nieuwsbrief

We zijn blij dat we vanaf de zomer van 2020 weer een nieuwsbrief kunnen uitbrengen. Ieder half jaar, in de zomer én in de winter kunt u hier een nieuwe nieuwsbrief vinden.

Hieronder kunt u klikken op de link van de nieuwsbrief die u wilt lezen.