Onze missie en visie

 

Missie

Stichting Begeleid Wonen NW Friesland wil een woonvorm creëren voor mensen met een verstandelijke beperking en mensen die zorg en begeleiding nodig hebben in hun dagelijkse leven. Centraal staan de volgende begrippen: huiselijkheid, eigen regie, sociale verrijking, ontwikkeling en uitdaging.

 

Visie

Iedereen is verschillend maar we hebben allemaal dezelfde behoeftes. Sommige mensen hebben daarbij ondersteuning nodig en bij die zorgvraag sluiten wij aan. Uitgangspunt is het waarborgen van veiligheid, zorg en begeleiding op maat.

 

Doelstelling

Het verwezenlijken van een kleinschalige woonvorm met een huislijk karakter:

  • voor de individuele bewoners;
  • voor de bewoners als groep;
  • wat betreft zorg: aansturing en begeleiding;
  • wat betreft vorm: ligging en ruimte.