Over ons

Stichting Begeleid Wonen Noordwest Friesland is een kleinschalig wooninitiatief in Harlingen. Dit wooninitiatief is bedoeld voor mensen met een verstandelijke beperking en mensen die zorg en begeleiding nodig hebben in hun dagelijks leven.

 

Identiteit

De stichting is ontstaan als een ouderinitiatief in 2001. Van oorsprong zijn ouders, familieleden en/of verwanten van onze bewoners vertegenwoordigd in het bestuur van de stichting. De stichting staat open voor elke levensbeschouwing.

 

Voorwaarden en kosten

De zorg en begeleiding worden bij ons bekostigd vanuit het PGB (Persoonsgebonden budget). Dit PGB is gekoppeld aan een Wlz-indicatie. Deze indicatie wordt afgegeven door het Centrum Indicatiestelling Zorg, kortweg het CIZ. Het CIZ beoordeelt of u voldoet aan het criterium van de Wet langdurige zorg (Wlz). Er zijn bij ons geen bewoners met een Wmo-indicatie.

Verder ontvangt de stichting van de bewoners maandelijks exploitatiekosten.

 

Bouwvereniging Harlingen

In nauwe samenwerking met Bouwbedrijf Lont, de Bouwvereniging Harlingen en de Stichting Begeleid Wonen NW Friesland zijn de twee opvallende locaties tot stand gekomen. Opvallend vanwege de kleurenkeuze wat betreft deze nieuwbouw.

De bewoners huren de appartementen van de Bouwvereniging Harlingen.

 

Appartementen

Vanaf eind juli 2022 hebben de bewoners hun nieuwe, eigen appartement betrokken. Deze appartementen zijn verdeeld over twee locaties onder de naam Klavervier. Het appartementencomplex is gesitueerd vlakbij de stad, achter het station en biedt daardoor de mogelijkheid deel te nemen aan de maatschappij met gepaste ondersteuning op maat.

Klik hier voor een impressie van een van onze appartementen.

 

Het team

De teams worden aangestuurd door een manager en een assistent-manager. Beiden zijn nauw betrokken bij de bewoners en medewerkers, door dagelijks contact zijn de lijnen kort.

Het team is in dienst van de stichting en bestaat uit geschoolde, ervaren en enthousiaste medewerkers. De begeleiders zijn onder te verdelen in persoonlijk begeleiders, begeleiders, assistent-begeleiders, stagiaires en een interieurverzorgster.

Naast onze vaste medewerkers worden wij versterkt door een team van fantastische vrijwilligers. Verder zijn wij een erkend leerbedrijf voor stagiaires.

De teams worden ondersteund door een gedragskundige. Voor zowel medewerkers als vrijwilligers is er een vertrouwenspersoon aangesteld. Wij hanteren de HKZ-norm van de gezondheidszorg met de daarbij behorende protocollen en reglementen.